Buhalterinė apskaita

Atvirkštinis apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas statybos darbams

Atvirkštinis apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas statybos darbams nuo 2015-07-01

Iki 2015-08-24 PVM apmokestinimo mechanizmas pagal PVM įstatymo 96 str. 1 d. 3 punkto nuostatas buvo taikomas tik PVM įstatymo 7 str. 4 punkte numatytų statybos darbų, kaip jie apibrėžti Statybos įstatymo 2 str. 15 dalyje, atžvilgiu, o prekių tiekimo atveju atvirkštinis PVM apmokestinimas nebuvo taikomas. Daugiau informacijos >>