Gyventojų Pajamų Ir Turto Deklaracijų Pildymas

Be patirties, pajamų deklaravimas daug laiko užimantis procesas

Iki kiekvienų metų gegužės 1-osios deklaruoti pajamas turi visi vykdantys veiklą ar norintys susigrąžinti mokesčius, asmenys. Tačiau yra viena išimtis: deklaracijų pildyti nebūtina tiems, kurie gavo tik darbinių pajamų – dirbo pagal darbo sutartį Lietuvoje. Dirbusieji užsienyje taip pat privalo užpildyti deklaraciją. Deklaracijas apdoroja Valstybinė mokesčių inspekcija.

Daugelis mano, kad pajamų deklaraciją pildyti būtina ir tuo atveju, jei asmuo įgijo tam tikrų teisių į lengvatas – mokėjo už mokslą, augino nepilnamečių vaikų ir pan. Už visa tai galima susigrąžinti pajamas, tačiau tai anaiptol nėra pareiga, teisingiau – tai teisė atgauti teisėtai Jums priklausančius pinigus. Kvalifikuoti buhalteriai gali Jus pakonsultuoti, kaip tarp šeimos narių paskirstyti pajamas, kad grąža būtų kuo didesnė.

Kokiu atveju pajamas deklaruoti apsimoka, bet nėra privaloma?

Kreipkitės į UAB „Finansininkas“ ir susigrąžinsite teisėtai Jums priklausančias lėšas, jei bent vieną iš žemiau išvardytųjų punktų galite priskirti sau:

 • Buvo mokamos įmokos už gyvybės draudimą.
 • Mokėjote palūkanas už nekilnojamajam turtui pirkti paimtą paskolą.
 • Buvo mokamos įmokos už studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose ar kolegijose.
 • Kaupėte lėšas pensijų fondams.
 • Tam tikroje darbovietėje išdirbote ne visus metus, o tik dalį jų.
 • Auginote vaiką (bet kokio amžiaus iki 18 metų).

Kada pajamas deklaruoti būtina?

Paprastai informaciją, kas privalomai turi deklaruoti pajamas, o kam nebūtina, buhalteriai aiškina taip: jei vykdote veiklą, nuo kurios valstybei reikia mokėti mokesčius, deklaruoti būtina, o jei valstybė skolinga Jums, pajamų galima ir nedeklaruoti. Deklaruoti reikia ir tada, kai gavote papildomų pajamų. Neužpildžius ir nepateikus deklaracijos, gali grėsti įvairios sankcijos.

Pajamas deklaruoti reikia, jei:

 • iš užsienio valstybių, įmonių, ūkio bendrijų gavote pajamų, dividendų;
 • jei iš užsienio bankuose laikomų indėlių gavote daugiau nei 2900 eurų palūkanų;
 • jei kitoje valstybėje gavote išmokas už gyvybės draudimą;
 • jei laimėjote loterijoje, laimėjote pinigų lošdami azartinius lošimus;
 • jei iš asmenų, su kuriais nesieja giminystės ryšiai, gavote didesnę nei 2300 eurų sumą, o iš giminaičių – dovanų, kurių vertė didesnė nei 2900 eurų;
 • jei pardavėte prekių ar suteikėte mokamų paslaugų;
 • jeigu pardavėte bet kokios rūšies nekilnojamąjį turtą;
 • jei esate/buvote ūkininkas ar jo partneris;
 • esate asmuo, vykdantis individualią veiklą;
 • esate viešojo sektoriaus organizacijos darbuotojas, politikas, valstybės tarnautojas ar vieno iš minėtųjų asmenų šeimos narys;
 • išvykstate į užsienį.