Author - admin

Buhalterinė apskaita

Beviltiškų skolų pripažinimas

Beviltiškų skolų pripažinimas ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais

• BS sumą sudaro pajamų suma ir šiai sumai tenkanti pardavimo PVM suma.

• Jeigu BS, atimtas iš apmokestinamųjų pajamų, skolininkas vėliau grąžina, visa grąžinta skolų suma, įskaitant šioms skoloms tenkančią PVM sumą, priskiriama pajamoms.

Daugiau informacijos >>

Buhalterinė apskaita

Atvirkštinis apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas statybos darbams

Atvirkštinis apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas statybos darbams nuo 2015-07-01

Iki 2015-08-24 PVM apmokestinimo mechanizmas pagal PVM įstatymo 96 str. 1 d. 3 punkto nuostatas buvo taikomas tik PVM įstatymo 7 str. 4 punkte numatytų statybos darbų, kaip jie apibrėžti Statybos įstatymo 2 str. 15 dalyje, atžvilgiu, o prekių tiekimo atveju atvirkštinis PVM apmokestinimas nebuvo taikomas. Daugiau informacijos >>

Buhalterinė apskaita

Mokesčių naujienos dėl taisyklių pakeitimo

Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais

Siekiant įgyvendinti 2015-01-01 įsigaliosiančius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) pakeitimus (2015-06-25 įstatymas Nr. XII-1897) bei 2016-04-01 įsigaliosiančio LR Daugiau informacijos >>